Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Covid-19 a s tým spojená koronakríza nedáva zmysel. Kedže človek vníma realitu cez príbehy, potrebuje konšpiračné teórie aby koronakríza dávala zmysel
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Covid-19 a s tým spojená koronakríza nedáva zmysel. Kedže človek vníma realitu cez príbehy, potrebuje konšpiračné teórie aby koronakríza dávala zmysel
O
O
----

Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk