Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - marxizmus    
Páni sú všetkému na vine.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto - marxizmus    
Páni sú všetkému na vine.
O
O
----

Zdroj: hláška z filmu Pacho hybský zbojník.
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk