Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Biblia    
Koreňom všetkeho zlého je zaiste milovanie peňazí, po ktorých mnohí zatúžili a tak zblúdili od viery a spôsobili si mnoho bolesti. lat: Radix omnium malorem est cupiditas.
O


Zdroj: /1T6,10.
Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk