Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

apoštol Pavol : Koreňom všetkeho zlého je zaiste milovanie peňazí, po ktorých mnohí zatúžili a tak zblúdili od viery a spôsobili si mnoho bolesti. lat: Radix omnium malorem est cupiditas.
--------
----


Zdroj: /1T6,10.
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk