Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Biblia    
Hospodin je zhovievavý a veľmi milosrdný, odpúšťa vinu a priestupok nenecháva bez trestu, ale trestá vinu otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia.
O


Zdroj: Numeri 14,18
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk