Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Vlastnosť ľudského mozgu je reagovať na splnenie želania nie spokojnosťou ale želaním ešte po niečom lepšom. Hocičo dosiahneme, chceme viac.
O


Zdroj: youtube -Yuval Harari: Ein Historiker erzählt die Geschichte von morgen
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk