Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Skutočná príčina zla spočíva v tragickej zámene dvoch základných zložiek našej osobnosti! V ovládnutí ľudskej psychiky zložkou materiálne rozumovou a v potlačení zložky citovo duchovnej. Náprava sveta a odstránenie zla spočíva jedine v zmene tejto, v súčasnosti zle nastavenej, vnútornej hierarchie. Lebo v každom človeku má vládnuť iba to ľudsky citovo duchovné! Rozum má duchu slúžiť! Nikdy to nesmie byť naopak, pretože inak budeme kráčať cestami zla a nešťastia tak, ako je tomu dnes.
O


Zdroj: http://milans.blog.portal.sk/detail-o-hlbokom-omyle-stupencov-gnostickeho-krestanstva.html?a=069bda544258c003f846805deef7dfcc
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk