Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - kapitalizmus    
Keby ľudia boli spokojní, kapitalizmus by krachol. Táto nespokojnosť sa prejavovala aj vo feudalizme - Kráľ nebol spokojný so svojím kráľovstvom, preto chcel aj susedné, až z toho vznikali impériá.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto - kapitalizmus    
Keby ľudia boli spokojní, kapitalizmus by krachol. Táto nespokojnosť sa prejavovala aj vo feudalizme - Kráľ nebol spokojný so svojím kráľovstvom, preto chcel aj susedné, až z toho vznikali impériá.
O
O
----

Zdroj: youtube -Yuval Harari: Ein Historiker erzählt die Geschichte von morgen
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk