Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Herakleitos : Boj je otcom všetkých i kráľom všetkych, jedných robí bohmi, druhých ľudmi, jedných otrokmi, druhých slobodnými.
--------
----


Zdroj: 22 B 53 (z Hyppolyta) Antológia z diel filozofov Predsokratici a Platón, s 104
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk