Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
24. Feb 2022 - Putin: Nie je ťažke súhlasiť s tým, že hlavne sila a pripravenosť k boju sú základom nezávislosti a suverenity a sú tým nevyhnutným základom.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
24. Feb 2022 - Putin: Nie je ťažke súhlasiť s tým, že hlavne sila a pripravenosť k boju sú základom nezávislosti a suverenity a sú tým nevyhnutným základom.
O
O
----

Zdroj: youtube - Prejav Vladimíra Putina k denacifikácii Ukrajiny
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk