Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Karma sa netýka iba jednotlivca, ale súvisí i s rodinou človeka - s manželom, manželkou, deťmi, rodičmi, ba aj so zosnulými príbuznými. ...ak sa niekto dopustí niečoho zlého, spôsobí tým veľkú bolesť a utrpenie nielen živým, ale aj predkom, ktorí prebývajú v nebi - môžu totiž zo svojich príbytkov vypadnúť.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Karma sa netýka iba jednotlivca, ale súvisí i s rodinou človeka - s manželom, manželkou, deťmi, rodičmi, ba aj so zosnulými príbuznými. ...ak sa niekto dopustí niečoho zlého, spôsobí tým veľkú bolesť a utrpenie nielen živým, ale aj predkom, ktorí prebývajú v nebi - môžu totiž zo svojich príbytkov vypadnúť.
O
O
----

Zdroj: Predbudhistické učenie In Traleg Kjabgon - Karma , Slovart 2016, s 83
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk