Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Ak si syn plní svoje povinnosti, jeho otec, matka, rodina a predkovia budú požehnaní; ale ak sa správa neprístojne, v určitej fáze sa rozpadnú všetky jeho vzťahy.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Ak si syn plní svoje povinnosti, jeho otec, matka, rodina a predkovia budú požehnaní; ale ak sa správa neprístojne, v určitej fáze sa rozpadnú všetky jeho vzťahy.
O
O

Zdroj: Traleg Kjabgon - Karma , Slovart 2016, s 35
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk