Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Biblia    
Príčinou zla je nevernosť Bohu, slúženie iným bohom v starom zákone, modloslužobníctvo, slúženie mamome v novom zákone.
O

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk