Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Paul Heinrich Dietrich von Holbach    
Holbach je presvedčený, že najväčšie utrpenie spôsobuje človeku náboženstvo.
O


Zdroj: Leško,V., Ješič,M.-Novoveká filozofia.
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk