Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Guatama Buddha : Sami sebe robíme zlo; samých seba poškvrňujeme. sami zlo odčiňujeme; sám sa stáva človek čistý. Čistota a nečistota závisia od nás samých; nikto nemôže očistiť niekoho druhého .
----
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Guatama Buddha    
Sami sebe robíme zlo; samých seba poškvrňujeme. sami zlo odčiňujeme; sám sa stáva človek čistý. Čistota a nečistota závisia od nás samých; nikto nemôže očistiť niekoho druhého .
O

Zdroj: https://fakebuddhaquotes.com/no-one-saves-us-but-ourselves-no-one-can-and-no-one-may-we-ourselves-must-walk-the-path/
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk