Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Max Horkheimer    
V presvedčení, že vlastnia celú pravdu, neberú jednotlivé malé pravdy tak vážne, a privádzajú svojich lepšie oboznámených protivníkov k rozumu morálnym a ak je to nutné tak aj fyzickým nátlakom. (o komunistoch, ale mohlo by to platiť aj o kresťanoch)
O


Zdroj: Horkheimer : Dämmerung s.130
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk