Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
To riadením osudu, všetko na horšie sa zvrháva a upadá, k poklesu späť sa rúti, podobne ako keď muž svojím veslo poháňa člnok oproti návalu vĺn, akonáhle mu však ochabnú ruky, rázom strmhlav dolu ho prúdom strháva rieka.
O


Zdroj: niekto - popis rastu entropie
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk