Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Guatama Buddha : ..všetky veci sú bez ja (bez podstaty, anattá).
--------
----
Guatama Buddha : ..všetky veci sú bez ja (bez podstaty, anattá).
--------
----
Guatama Buddha : ..všetky veci sú bez ja (bez podstaty, anattá).
--------
----
Guatama Buddha : ..všetky veci sú bez ja (bez podstaty, anattá).
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Guatama Buddha    
..všetky veci sú bez ja (bez podstaty, anattá).
O
O
----------------------------

Zdroj: http://satori.mysteria.cz/slovo_buddhovo.html#Slovo%20Buddhovo
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk