Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Guatama Buddha : Tri charakteristiky existencie (tí-lakkhana):Všetky formácie sú pominuteľné (aniččá), všetky formácie sú podrobené utrpeniu (dukkhá), všetky veci sú bez ja (bez podstaty, anattá).
----
----
Guatama Buddha : Tri charakteristiky existencie (tí-lakkhana):Všetky formácie sú pominuteľné (aniččá), všetky formácie sú podrobené utrpeniu (dukkhá), všetky veci sú bez ja (bez podstaty, anattá).
----
----
Guatama Buddha : Tri charakteristiky existencie (tí-lakkhana):Všetky formácie sú pominuteľné (aniččá), všetky formácie sú podrobené utrpeniu (dukkhá), všetky veci sú bez ja (bez podstaty, anattá).
----
----
Guatama Buddha : Tri charakteristiky existencie (tí-lakkhana):Všetky formácie sú pominuteľné (aniččá), všetky formácie sú podrobené utrpeniu (dukkhá), všetky veci sú bez ja (bez podstaty, anattá).
----
----
Guatama Buddha : Tri charakteristiky existencie (tí-lakkhana):Všetky formácie sú pominuteľné (aniččá), všetky formácie sú podrobené utrpeniu (dukkhá), všetky veci sú bez ja (bez podstaty, anattá).
----
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Guatama Buddha    
Tri charakteristiky existencie (tí-lakkhana):Všetky formácie sú pominuteľné (aniččá), všetky formácie sú podrobené utrpeniu (dukkhá), všetky veci sú bez ja (bez podstaty, anattá).
O

Zdroj: Slovo Buddhovo, Stratos, Praha
Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk