Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Človek by mal sedieť nepohnute a meditovať. Tak sa spojí s niečím nehybným, večným a nemenným.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Človek by mal sedieť nepohnute a meditovať. Tak sa spojí s niečím nehybným, večným a nemenným.
O
O
----

Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk