Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Biblia    
Toto pripomeniem svojmu srdcu, a preto budem trpezlivo čakať: (Chet) Jahveho láska neprestala, jeho dobrota sa nevyčerpala; obnovujú sa každé ráno, taká veľká je jeho vernosť. Jahve je môj podiel, vraví duša moja, preto dúfam v neho. 25 (Tet) Jahve je dobrý k tým, čo dúfajú v neho, k duši, ktorá ho hľadá. Dobré je tíško očakávať Jahveho pomoc.
O


Zdroj: Náreky Jeremiášove 3,21
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk