Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Idealizmus nie je iba filozofickým smerom. Idealizmus je filozofia. Je to zaoberanie sa ideami. Idei sú pritom kategóriami, čistými pojmami.
O


Zdroj: (11) G.W.F. Hegel: Wissenschaft der Logik (erklärt von Marco de Angelis) (11. Folge) 25:00
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk