Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Nie sú deti, nie je šťastie. / Nane čhave, nane bacht.
O


Zdroj: https://ciganskyslovnik.sk/romske-prislovia-porekadla/
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk