Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - židovská a islamská filozofia : Islam vytvoril džihád a islam zostáva definovaný džihádom. Je to jediná veľká náboženská doktrína v histórii ľudstva s vyvinutou teo­lógiou a právnym systémom povinného násilia voči neveriacim.
--------
----


Zdroj: http://www.impulzrevue.sk/article.php?111
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk