Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Lev Nikolajevič Tolstoj    
Kázanie na hore, alebo vyznanie viery; nedá sa veriť jednomu i druhému. A cirkevníci zvolili poslednejší. vyznanie viery sa učí a hovorí ako modlitba i v chrámoch, ale kázanie na hore je vylúčené i z čítania evanjelií v chrámoch. (ad kresťanstvo)
O


Zdroj: Lev Nikolajevič Tolstoj : Království boží ve vás, s.79
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk