Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Noví prisťahovalci do miest väčšinou hľadajú citový, spoločenskú i hmotnú podporu, rovnako ako vedenie, a to všetko im náboženstvo dokáže poskytnúť v oveľa väčšej miere ako iné zdroje. Náboženstvo pre nich nie je "ópium ľudstva, ale vitamínom slabých".
O


Zdroj: Régis Debray citovaný v Samuel P. Huntington : Střet civilizací s 109
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk