Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Viac než čokoľvek iného je znovuprijatie islamu, a to va akejkoľvek podobe, predovšetkým odvrhnutie amerického a západného vplyvu na miestnu spoločnosť, politiku a morálku....Budeme moderní, ale nebudeme tým, čím sta vy.
O


Zdroj: William McNeil citovaný v Samuel P. Huntington : Střet civilizací s 109
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk