Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Hľadať pravdu, vedomosti, porozumenie a múdrosť
O


Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk