Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Život nemá žiadny zmysel, ani cieľ, ani nič takého. Treba jednoducho žit, až kým človek nezomrie. Ostať fungovať, chodiť do školy do práce. Dobrá stránka nezmyselnosti života je že ,možno tiež žiť každý deň tak, akoby to bol náš posledný a urobiť to najlepšie pri všetkom čo nás postretne. Možno sa tiež cítiť ukrivdene, absurdne hrdinsky, ako herec sa zúčastniť na dráme a dokončiť ju.
O


Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk