Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Viktor Frankl    
Existujú tri možné spôsoby, ako nájsť individuálny zmysel:
1) Plnením povinností a zdolávaním životných výziev, respektíve tvorivým vykonávaním nejakej zmysluplnej práce.
2) Zažívaním niečoho (krása prírody, umenia) alebo niekoho (láska k nejakej osobe, vzťah k Bohu, priateľom).
3) Ak je človek konfrontovaný s neznesiteľnou situáciou, ktorá sa nedá zmeniť tvorivým úsilím, stále je z nej možné vydolovať zmysel. A to postojom, ktorý trpiaci človek k takej situácií zaujme.
O


Zdroj: http://www.tyzden.sk/spolocnost/28844/tajomstvo-zmyslu-zivota/
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk