Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Nie preto sa vylučuje dopamín, že niečo dáva zmysel, ale preto niečo dáva zmysel, že sa vylučuje dopamín. Preto dáva zmysel hľadanie si partnera, práca s mládežou, hra s deťmi a tiež napr. pri pití piva sa pijúci nepýta na zmysel toho pitia, lebo sa pri ňom vylučuje dopamin)
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Nie preto sa vylučuje dopamín, že niečo dáva zmysel, ale preto niečo dáva zmysel, že sa vylučuje dopamín. Preto dáva zmysel hľadanie si partnera, práca s mládežou, hra s deťmi a tiež napr. pri pití piva sa pijúci nepýta na zmysel toho pitia, lebo sa pri ňom vylučuje dopamin)
O
O

Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk