Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
sú aj iné nádherné tvory a všetky majú zmysel. Ten však človek nikdy neuvidí, kým neopustí sám seba. Má zlý uhol pohľadu. Maličký ľudský meter nedokáže odmerať zmysel existencie. Ak chceme uvidieť vesmír a nahliadnuť jeho tajomstvo v jeho priamom zmysle, musíme zabudnúť na seba; až vtedy ho môžeme uvidieť okom Boha.
O


Zdroj: Daniel Pastirčák : Evanjelium podľa Jóba, s.309
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk