Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Biblia    
Slovo na záver všetkého, čo si počul: Boha sa boj a jeho prikázania zachovávaj, lebo toto je povinnosť každého človeka! Boh predvolá na súd každý čin, všetko, čo je skryté, či je to dobré, alebo zlé.
O


Zdroj: Kazatel 12,13
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk