Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Trvalé zaujatie tým, čo "nie je ja", voláme láska. Také zaujatie nie je úplné, ak je iba láskou k jednému človeku či láskou ku všetkým ľuďom, nie je to iba láska k ľudskému rozmeru bytia. Taká láska sa rozširuje za hranice ľudského, za hranice našich záujmov a vzťahov, k bytiu samotnému. Iba taká láska môže obsiahnuť zmysel bytia a túžiť po večnosti aj tam, kde každá iná túžba vyhasla, tam, kde zo všetkého čím sme sa vzťahovali k životu nezostane nič.
O


Zdroj: Daniel Pastirčák : Evanjelium podľa Jóba, s.310
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk