Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Swami Prabhupáda    
Zmyslom života sú sebarealizácia a obnovenie nášho strateného vzťahu s Najvyššou Božskou Osobnosťou.
O


Zdroj: Šrí Šrímad A.Č. Bhaktivédánta Svámi Prabhupáda:Vedecké poznanie duše, THE BHAKTIVEDANTA BOOK TRUST,2009,s.18
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk