Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Aby dejiny mali zmysel, museli sme to v dejinách byť vždy my, kto sa ich účastnil a aj budúcnosť si pripravujeme pre seba. Skrátka, aby mali dejiny zmysel, náuka o reinkarnácii musí byť pravdivá.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Aby dejiny mali zmysel, museli sme to v dejinách byť vždy my, kto sa ich účastnil a aj budúcnosť si pripravujeme pre seba. Skrátka, aby mali dejiny zmysel, náuka o reinkarnácii musí byť pravdivá.
O
O
----

Zdroj: E. M. Cloran, Učenie o rozpade (in M. Fürstova, J. Trinks : časopis Filozofia, SPN 1994)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk