Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Porozumiet Božiemu slovu a nasledovať ho.Poznat Boziu volu.Rozširovat božie posolstvo.Uctievať Boha, slúžiť Bohu.Slávit Boha, radovať sa s ním navždy. Byť spasený, dosiahnuť istotu večného života.
O


Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk