Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Viktor Frankl    
Zmyslom života je život samotný! Žiadna iná konečná a univerzálne platná filozofická odpoveď na túto večnú otázku nie je možná. Sama je totiž nesprávne položená. Nejde o to, aby život odpovedal na našu otázku po nejakom jeho abstraktnom všeobecnom zmysle. Naopak, to náš konkrétny život kladie túto otázku nám. Život sa každého jedného z nás pýta, aký mu chceme dať zmysel. Správna odpoveď sa teda líši od osoby k osobe a vyvíja sa v čase. Nejde o to, čo ešte my očakávame od života, ale skôr o to, čo život očakáva od nás.
O


Zdroj: http://www.tyzden.sk/spolocnost/28844/tajomstvo-zmyslu-zivota/
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk