Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Keď človek môže žiť - nie nutkavo, ani automaticky, ale spontánne - pochybnosti zmiznú. Uvedomuje si seba samého ako aktívne a tvorivé individuum a poznáva, že existuje len jeden zmysel života : prežívať ho.
O


Zdroj: Fromm, Strach ze svobody,s.137
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk