Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Biblia    
„Márnosť márností,“ povedal Kazateľ, „márnosť márností, všetko je márnosť.“ Aký zisk zostane človeku pri všetkej jeho námahe, ktorou sa namáha pod slnkom?
O


Zdroj: Kazatel 1,2
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk