Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Biblia    
Preto, že Hospodin je svedkom medzi tebou a ženou tvojej mladosti, ktorej si sa spreneveril, hoci ona ti je družkou a ženou podľa zmluvy. Či on nevytvoril jednotu a nedal zo svojho Ducha? O čo má teda v tejto jednote ísť? O Božie potomstvo. Preto dajte pozor na seba, nespreneverujte sa žene svojej mladosti. „Každý nech nenávidí rozvod,“ vraví Hospodin
O


Zdroj: Malachiáš 3,14
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk