Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Sokrates    
(Sokratovo vysvetlenie ako dokáže žiť so zlou ženou) -Napríklad jazdec, ktorý sa chce stať skúseným jazdcom hovorí: „Žiadne z vašich mäkkých a učenlivých zvierat nie je pre mňa, kôň, ktorého mám vlastniť, musí nepochybne prejavovať ducha“ lebo verí, že , ak dokáže zvládnuť takéto zviera, bude dosť jednoduché vysporiadať sa s každým ďalším koňom okrem toho. A to je len môj prípad. Chcem sa zaoberať ľudskými bytosťami, stýkať sa s človekom vo všeobecnosti; preto som si vybral za manželku Xantipu. Veľmi dobre viem, že ak dokážem tolerovať jej ducha, môžem sa ľahko pripútať ku každému inému človeku.
O


Zdroj: Sokrates in Platon,Symposium
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk