Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Patogény (baktrérie a vírusy) si hľadajú choré tkanivo ako svoje miesto pre život a nie oni sú príčinou choroby.
--------
----
Niekto : Patogény (baktrérie a vírusy) si hľadajú choré tkanivo ako svoje miesto pre život a nie oni sú príčinou choroby.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Patogény (baktrérie a vírusy) si hľadajú choré tkanivo ako svoje miesto pre život a nie oni sú príčinou choroby.
O
O
----------------

Zdroj: Rudolf Virchw In: Doktor Lenkei Gábor : https://www.youtube.com/watch?v=rCKEUwNVGQY&list=PLFQn6VaETEMBmPFakXUuxUS0Vh42x7s7f&index=63&t=4405s
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk