Citáty filozofov

Zdroj: Rudolf Virchw In: Doktor Lenkei Gábor : https://www.youtube.com/watch?v=rCKEUwNVGQY&list=PLFQn6VaETEMBmPFakXUuxUS0Vh42x7s7f&index=63&t=4405s
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk