Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Biblia    
Boh sa skrýva. (citácia: Naozaj, ty si Boh, ktorý sa skrýva, Boh Izraela, spasiteľ.)
O


Zdroj: Izaiáš 45,15
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk