Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Tomas Akvinsky : Rozmanitosť nevznikala z rozmanitosti zásluh podľa božej spravodlivosti, ale Boh je podľa pravdy príčinou rozmanitosti vecí, lebo on sám je všestranný, preto nemohol stvoriť len nejaký jeden druh človeka.//parafráza
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Tomas Akvinsky    
Rozmanitosť nevznikala z rozmanitosti zásluh podľa božej spravodlivosti, ale Boh je podľa pravdy príčinou rozmanitosti vecí, lebo on sám je všestranný, preto nemohol stvoriť len nejaký jeden druh človeka.//parafráza
O
O
----

Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk