Je spasenie iba z božej milosti, alebo je tam princíp zásluhovosti?Nadotázky: Prečo? Aká bola príčina?  

Je spasenie iba z božej milosti, alebo je tam princíp zásluhovosti?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk