Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Paul Lafargue : Aby boli kapitalisti nútení zdokonaľovať svoje stroje, treba zvýšiť mzdy a skrátiť pracovný čas strojov z mäsa a kostí.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Paul Lafargue    
Aby boli kapitalisti nútení zdokonaľovať svoje stroje, treba zvýšiť mzdy a skrátiť pracovný čas strojov z mäsa a kostí.
O
O
----

Zdroj: Paul Lafargue - Právo na lenivosť
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk