Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Jean Jacques Rousseau    
Nesmieme hľadať najvhodnejšieho človeka pre každé zamestnanie, ale najvhodnejšie zamestnanie pre každého človeka.
O


Zdroj: Leško,V., Ješič,M.:Novoveká filozofie
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk