Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Michel Foucault : Nie je to prekvapujúce, že väzenia pripomínajú fabriky, školy, internáty, nemocnice a všetko pripomína väzenia? / Is it surprising that prisons resemble factories, schools, barracks, hospitals, which all resemble prisons?
--------
----


Zdroj: Discipline and Punish.
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk