Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Marcus Aurelius    
Vykonávaj svoju prácu nie ako úbožiak, ani akoby si pritom chcel dôjsť milosrdenstva alebo obdivu, ale len to chci, aby si sa pričiňoval o niečo a zdržiaval sa niečoho, podľa toho, ako to za hodno uznáva spoločenský zreteľ.
O


Zdroj: Marcus Aurelius: Myšlienky, 9. kniha
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk